Візитівка міста  Історія  Символіка  Фотогалерея  Міста-партнери
  Міська громада       Економіка міста       Міська інформація
        Громадські організації
        Політичні партії
        Релігійні центри міста
        Духовність
        Соціальні служби
        Видатні земляки
          Економічний розвиток міста
        Міський бюджет
        Фінансові установи
        Основні підприємства
        Інформація для підприємців
        Пропозиції для інвесторів
          Міський голова
        Міськдовідка
        Дозвільний та інформаційно-сервісний центр
        Засоби масової інформації
        Мапа мiста
        Міський форум
           
     МІСЬКІ НОВИНИ
17-04-2008

На розгляд чергового засiдання виконавчого комiтету мiської ради було винесено 48 питань

Про роботу торговельних закладiв iнформував Василь Смаль — зав. вiддiлом торгiвлi, побуту та захисту прав споживачiв мiськвиконкому. Вiн зазначив, що в мiстi функцiонує 317 закладiв торгiвлi. Високу культуру обслуговування населення та широкий асортимент товарiв забезпечують супермаркети «ВОПАК», «Наш край», «ПАККО-логiстiк», «Колiбріс», «Слайга», «Салют», торговi центри «Фаворит», «Елiт» та супермаркет «Верес». Мережа ресторанного господарства налiчує 79 об’єктiв з вмiстимiстю 3020 мiсць. Бiльшiсть закладiв вiдповiдають сучасним вимогам обслуговування, зокрема, ресторани «Ковель», «Апельсин», «Вогник», «Наше мiсто» та ТзОВ «Турiя».

Активно дiють в торговельнiй мережi ринки — центральний, привокзальний та продовольчий ринок МПП «Крайт». Загальна кiлькiсть торгових мiсць — 2510. Дiяльнiсть закладiв торгiвлi перебуває пiд постiйним контролем вiддiлу та iнших контролюючих установ. В ходi перевiрок у минулому роцi виявлено 81 порушення правил торгiвлi. Притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi 16 осiб. Накладено штрафiв на суму 1581 гривня. До 11 суб’єктiв господарювання застосовано фiнансовi санкцiї на суму 1535 гривень. У 2008 роцi виявлено 28 порушень торгiвлi. Знято з продажу товарiв, якi не мали достатньої iнформацiї про термiн придатностi, на суму 1319 грн. Притягнуто до вiдповiдальностi 9 осiб. За минулий i поточний роки у вiддiл торгiвлi звернулось 277 громадян щодо захисту їхнiх прав. В окремих закладах торгiвлi мають мiсце порушення санiтарних норм i правил, за що Ковельською райсанепiдемстанцiєю у 2007 роцi накладено 455 штрафiв на суму 41236 грн. Є випадки, коли працiвникiв торгiвлi допускають до роботи без медичного огляду. За цi порушення вiдсторонено вiд роботи 128 осiб. Вилучено з реалiзацiї 1238 кг недоброякiсних продуктiв харчування. За порушення ветеринарного господарства iнспекцiєю управлiння ветеринарної медицини оштрафовано 60 осiб на суму 1751 грн. Особлива увага зверталась на дотримання лiцензiйних умов торгiвлi. В мiстi дiє меморандум, укладений виконавчим комiтетом з пiдприємцями, який поруч iз забороною продажу тютюнових виробiв та алкоголю для молодi до 18 рокiв, встановлює таку ж заборону з продажу пива. Проте контрольнi перевiрки засвiдчують, що й тут не все гаразд. У минулому роцi виявлено 8 випадкiв продажу цих товарiв неповнолiтнiм. Днями проведено рейди-перевiрки. З 8 перевiрених об’єктiв у двох зафiксованi факти продажу пива i цигарок дiтям до 18 рокiв. Готуються матерiали для притягнення порушникiв торгiвлi до вiдповiдальностi.

 

Важливе питання порядку денного викликало гостру дискусiю. Зокрема, член мiськвиконкому, депутат обласної ради Олег Кiндер запитав, коли, врештi-решт, буде наведено лад з торгiвлею у павiльйонах на центральному ринку? Павiльйони не прийнятi державною комiсiєю в експлуатацiю, а в них уже торгують. Заступник голови мiськвиконкому Володимир Бойко повiдомив, що дане питання потребує окремого розгляду. Чиновники вiд влади минулого скликання допустили будiвництво павiльйонiв без проектiв i погоджень вiдповiдних служб. З одного боку, пiдприємцi вклали кошти i торгують, з iншого — не виконанi вимоги будiвельних норм i правил. Мiський голова Сергiй Кошарук наголосив, що це питання знаходиться на контролi, i вiн пiдтримує думку, щоб його розглянути на наступному засiданнi виконкому. При цьому мер «змалював» невтiшну картину з продажем алкоголю i тютюнових виробiв.

Згiдно iз статистичними даними, у 2007 роцi в мiстi алкогольних виробiв продано на суму 41,6 млн. грн., цигарок —14,9 млн. грн. Питома вага цих товарiв в загальному обсязi торгiвлi становить 46 вiдсоткiв. Населення витрачає на них коштiв у 4 рази бiльше, анiж на м’ясо, хлiб, молоко, цукор. На одного жителя алкогольних виробiв припадає: в Ковелi — 7,3 лiтра, Луцьку — 8,1 лiтра, Володимирi-Волинському — 7,4 лiтра.

Сергiй Кошарук наголосив на необхiдностi посилення контролю за продажем алкоголю i тютюнових виробiв, особливо — неповнолiтнiм. За подiбнi порушення пiдприємцi мають позбавлятись лiцензiй. Необхiдно усiм разом, а особливо мiлiцiї, зробити усе можливе, щоб із життя мiста викоренити таке ганебне явище, як торгiвля самогоном, спиртом, адже це не просто порушення, а небезпека життю та здоров’ю городян. Не менш вiдповiдально члени виконкому пiдiйшли до розгляду режимiв роботи окремих закладiв. Олег Кiндер, зокрема, повiдомив, що до нього як до депутата обласної ради звертаються мешканцi будинку 11-а, що по вул. 40 рокiв Перемоги. Там знаходиться бар, а на другому поверсi вiдкривається заклад грального бiзнесу. В нiчний час молодi люди шумлять, сперечаються, бувають бiйки. На думку О. Кiндера, необхiдно заборонити цiлодобове функцiонування подiбних закладiв. Члени виконкому пiсля обговорення вирiшили не давати дозволу фiрмi ТзОВ «Альфа К Луцьк» на цiлодобову роботу залу гральних автоматiв. Мiський голова Сергiй Кошарук ще раз наголосив, що там, де мають мiсце порушення, потрiбно викликати мiлiцiю, складати протоколи i надсилати подання на позбавлення суб’єктiв дiяльностi лiцензiй або розглядати питання про перегляд режимiв роботи закладiв. Не пройшло повз увагу виконкому наболiле для багатьох ковельчан питання роботи мiської лазнi. Сьогоднi там проводиться реконструкцiя i ремонт примiщень. Планується встановити новi ефективнi котли. Представник ПП «Явiр-Ковель» В. Косцьов’ят повiдомив про намiр завершити ремонтнi роботи до 31 серпня 2008 року. Виконком неодноразово наголошував на виконаннi зобов’язань перед громадою щодо роботи мiської лазнi. Проте цi вимоги не виконуються.

Обговоривши i проаналiзувавши реальний стан пiдготовчих робiт до функцiонування лазнi, виконком ще раз пiшов на зустрiч орендарям. Щоб забезпечити надання вищевказаних послуг для населення мiста, в даний час працює лазня залiзничникiв. Як повідомив перший заступник міського голови Геннадій Сорока, досягнута домовленість з керівництвом Львівської залізниці про продовження роботи цієї лазні до 1 серпня. При розглядi проектiв рiшень, поданих вiддiлом архiтектури, члени виконкому вiдзначили, що окремi з них пiдготовленi неякiсно. Тому головному архiтектору Людмилі Мурай довелося демонструвати додатковi схеми i документи з окремих проектiв рiшень.

Всi, без винятку, члени виконкому висловили суттєвi зауваження. Ряд проектiв рiшень вiдхилено, окремi — повернуто на доопрацювання. Володимир Бойко запропонував заборонити влаштовувати отвори в капiтальних стiнах багатоповерхових будинкiв при реконструкцiї i переобладнаннi квартир пiд офiси i магазини. Олег Кiндер поставив вимогу, щоб при будь-якiй реконструкцiї архiтектура вимагала вiд проектних iнститутiв розрахункiв i висновкiв не тiльки на видiлену частину, але й на цiлий будинок. Цi пропозицiї були прийнятi одноголосно. Без заперечень прийнято рiшення про граничнi тарифи на перевезення пасажирiв ВАТ «Ковельське АТП-10706». Вiднинi плата за одну поїздку в автобусi становитиме одну гривню. Затверджено план дiяльностi з пiдготовки регуляторних актiв про запровадження нових тарифiв на утримання будинкiв та прибудинкових територiй для РЖКП-1, РЖКП-2. Про новi тарифи буде повiдомлено у «Вiстях Ковельщини». Крiм цього, проводитимуться громадськi слухання. Так вимагає Закон i так має дiяти i влада, i громада. Анатолій СЕМЕНЮК.

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
   Гуманітарна сфера
  Освіта та наука
  Охорона здоров'я
  Культура
  Історичні пам'ятки
  Спорт
   Сервіс та відпочинок
  Торгівля
  Транспорт
  Готелі
  Туризм
  Ресторани/кафе/бари
Українські міста
в Інтернеті


Громадська організація
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
TyTa