Візитівка міста  Історія  Символіка  Фотогалерея  Міста-партнери
  Міська громада       Економіка міста       Міська інформація
        Громадські організації
        Політичні партії
        Релігійні центри міста
        Духовність
        Соціальні служби
        Видатні земляки
          Економічний розвиток міста
        Міський бюджет
        Фінансові установи
        Основні підприємства
        Інформація для підприємців
        Пропозиції для інвесторів
          Міський голова
        Міськдовідка
        Дозвільний та інформаційно-сервісний центр
        Засоби масової інформації
        Мапа мiста
        Міський форум
           
Самые интересные события и новости мира и страны в удобном формате на сайте gazetainform.
     Служба у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради

В Україні функціонує державна система служб і інституцій, підпорядкованих органам державної влади і місцевого самоврядування, які покликані забезпечувати профілактику дитячої бездоглядності, прояви злочинності і правопорушень у дитячому середовищі, попередження фактів фізичного та психологічного насилля щодо них. 
          
Служба у справах дітей, як основний і координуючий орган в системі цих закладів, постійно здійснює аналіз стану бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх, умов та причин поширення негативних явищ у підлітковому середовищі, вживає заходів щодо захисту прав дітей, попередження соціального сирітства, влаштування підлітків, що залишилися без батьківського піклування до виховних закладів, сприяння сімейним формам виховання. Службою у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради в цьому напрямку вживається немало зусиль. На основі розробленої та затвердженої Міської програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності спеціалістами служби у взаємодії з іншими зацікавленими органами регулярно проводяться профілактичні рейди, правова та роз’яснювальна робота серед населення та в учбових закладах міста, здійснюється представництво в ході досудового слідства, судового розгляду кримінальних і цивільних справ, порушуються питання про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виховання та утримання дітей. Значну роботу проведено також в питаннях усиновлення дітей як громадянами України, так і іноземцями. Саму активну і безпосередню участь приймають представники служби в роботі опікунської ради, надаючи населенню міста консультативну і практичну допомогу у вирішенні майнових і соціальних питань, пов’язаних з захистом інтересів дітей. 
          
Іншою значимою проблемою на сьогодні являється також реалізація права дітей на здобуття якісної освіти, що є однією із базових вимог Конвенції ООН про права дитини. Працівники служби у справах дітей відвідують всі загальноосвітні школи, проводять звірки присутніх на заняттях, з’ясовують причини, по яким діти не відвідують навчальні заклади. В ході таких перевірок особлива увага з боку спеціалістів служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей приділяється роз’яснювальній роботі з дітьми девіантної поведінки, вивчаються причини і умови, які спонукають дитину до порушення учбової дисципліни, антисоціальної поведінки, надаються відповідні консультації та правова допомога педагогам і батькам в організації виховного процесу. 
            
Доля кожної дитини не залишається осторонь уваги. Спільними зусиллями служби у справах дітей,  відділу у справах сім’ї та молоді, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, кримінальної міліції у справах дітей проводяться  заходи по попередженню негативних проявів як у дитячому середовищі, так і по відношенню до самих дітей.

На сьогодні службою у справах дітей здійснюються чергові заходи, які покликані захистити і зберегти дитинство. Адже здорове психічно і фізично молоде покоління – це не тільки моральний імператив, а й потенційна передумова стійкого економічного та соціального розвитку міста, країни. Нагадуємо, що по всіх питаннях, пов’язаних із вирішенням долі дітей, захисту їх майнових і особистих прав, службою здійснюється прийом громадян в приміщенні виконавчого комітету Ковельської міської ради за адресою:
 
45000, м. Ковель Волинської області, 
вул. Незалежності, 73,
каб. № 212, 215 (2-й поверх), тел. :61727, 61724.
Графік роботи:
понеділок — четвер : з 800 до 1715,
п'ятниця : з 800 до 1600,
перерва на обід :з 1200 до 1300.
    
 
Служба є структурним підрозділом виконавчого комітету Ковельської міської ради
Основними завданнями служби є:
l     - Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
l     - Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,   підприємствами,    установами   та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту  прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснення контролю за виконанням цих заходів.
l     - Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх  форм власності у вирішенні  питань   соціального  захисту дітей та  організації  роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
l     - Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми,  їх усиновлення, влаштування у сім’ї опікунів і піклувальників, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, забезпечення пріоритетності сімейних форм виховання.
l     - Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
l     - Ведення державної статистики щодо дітей.
l     - Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу.
l     - Визначення пріоритетних напрямків у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності, запобіганню соціальному сирітству та створенню умов для всебічного розвитку та вихованню дітей.
l     - Виконання соціальних програм та здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального захисту і профілактики безпритульності, бездоглядності та правопорушень серед дітей і підлітків.
l     - Формування громадської думки щодо державної політики у сфері соціального і правового захисту дітей, боротьба із антигромадськими проявами у їхньому середовищі.
 Соціальні послуги , які надає служба у справах дітей :
1.      Надання дозволу на дарування майна, право власності( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.
2.      Надання дозволу на укладання договору застави( іпотеки) майна, право користування яким має малолітня( неповнолітня) дитина.
3.      Надання дозволу на купівлю майна на ім'я малолітньої( неповнолітньої) дитини.
4.      Встановлення опіки( піклування) над малолітньою( неповнолітньою) дитиною.
5.      Надання дозволу на виділення частки майна у спільній, сумісній власності малолітньої(неповнолітньої) дитини.
6.      Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім'я малолітньої( неповнолітньої) дитини.
7.      Надання дозволу на зміну прізвища дитини.
8.      Надання дозволу на укладання дозволу міни майна, право власності( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.
9.      Надання дозволу на відчуження майна, право власност( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.
10. Надання дозволу на укладення договору відчуження акцій , власником яких є малолітня ( неповнолітня) дитина.
11. Надання дозволу на визначення місця проживання дитини.
12.  Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
Законодавча база, якою керується служба у справах дітей:

Закони України:
 «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», « Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про міліцію», «Про громадянство України», «Про внесення змін до Сімейного кодексу України », « Про соціальні послуги»

Указ Президента
від 10.07.2005 року № 1006 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11 грудня 2007р. N 1205/2007 «Про проголошення 2008 р. Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2006 року № 623 «Про затвердження Державної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», від 24.09.2008 р.№ 866» Питання діяльності органів опіки та піклування, пров'язаної із захистом прав дітей», «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення», «Про затвердження Типового Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей».

Кодекси України
Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, кодекс Законів про працю   України.

Накази
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.05.2007 року № 1880 «Про затвердження Порядку інформування і виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників) за принципом «гроші ходять за дитиною» чи припинення її виплати в умовах експерименту в 2007 році». Наказ Державного Комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 року № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання», Міністерства охорони здоров»я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року «Про затвердження Правил опіки і піклування».

Розпорядження Кабінету Мінінстрів України
від 11.05.2006 року № 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», відповідними рішеннями обласної ради , розпорядженнями голови Волинської облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету Ковельської міської ради, розпорядженнями міського голови. 
    
Начальник служби у справах дітей – Вельма Жанна Валентинівна, тел. 61727
Прийомні дні:
Понеділок   з 9.00 до 12.00
Вівторок     з 8.00 до 12.00
Середа     з 13.00 до 17.15

Здійснює загальне керівництво службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників. Діє від імені служби представляє її в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Зокрема, організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушення серед дітей в місті, здійснення в місті профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку дітей з девіантною поведінкою сім’ї, педагогічних колективів навчальних закладів, трудових колективів підприємств, установ та організацій. Здійснює контроль за організацією виховної роботи у дошкільних, навчальних, позашкільних закладах міста, за місцем проживання, незалежно від форм власності, за умовами утримання і виховання неповнолітніх у виховній колонії. Організовує та бере участь у правовому, соціально-психологічному консультуванні дітей та їх батьків, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з міським центром зайнятості сприяє їх працевлаштуванню. Готує проекти рішень з питань захисту майнових та немайнових прав дітей на засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради.
 
Здійснює контроль за станом дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності виконання інших повноважень, покладених на службу у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради.
 
 
Головний спеціаліст з питань опіки та піклування служби у справах дітей Гупік Микола Іванович, тел. 61724, моб. 80676609201
 Прийомні дні:
Понеділок   з 9.00 до 12.00
Вівторок     з 9.00 до 12.00
П’ятниця   з 8.00 до 12.00
 
Здійснює заходи щодо соціального захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотриманням, а також здійснення таких заходів. Забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних сімей, батьків-вихователів. Оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводить відповідну роботу щодо правового та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, в прийомних сім’ях, в дитячих будинках сімейного типу. 

Вносить пропозиції та готує матеріали щодо притягнення осіб, які не виконують батьківських обов’язків щодо виховання дітей, до відповідальності, відповідно до чинного законодавства. Забезпечує, в установленому порядку, розгляд звернень дітей та їх батьків з питань соціального і правового захисту, проводить прийом громадян та дітей у службі. Бере участь у розгляді судами справ щодо дітей, захисту їх прав та інтересів. Готує проекти рішень з питань захисту майнових та немайнових прав дітей на засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради.
  
 
Спеціаліст І категорії служби у справах дітей-Калінчик Наталія Василівна
тел.61727

Прийомні дні:
Вівторок   з 13.00 до 17.15
Четвер      з 9.00 до 12.00
П’ятниця    з 13.00 до 16.00
 
Організовує і проводить профілактичні заходи щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчинення дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей, сім’ї, педагогічних колективів навчальних закладів, трудових колективів підприємств, установ, організацій. Аналізує стан справ з питань соціального і правового захисту дітей, аналізує стан злочинності і правопорушень серед дітей. Разом з кримінальною міліцією в справах дітей організовує і проводить рейди, інші заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності і правопорушень. Здійснює контроль за організацією виховної роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста усіх форм власності та умовами утримання і виховання неповнолітніх у виховній колонії розміщеній на території міста. 

Вносить пропозиції щодо поставлення на облік дітей, які проживають у сім’ї, в якій батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, систематично самовільно залишають місця постійного проживання та щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насилля в сім’ї. Проводить відповідну роботу щодо правового та соціального захисту дітей, що виховуються в цих сім’ях, вносить пропозиції та готує матеріали щодо притягнення осіб, які не виконують батьківських обов’язків щодо виховання дітей, до відповідальності відповідно до чинного законодавства, веде картки обліку таких дітей. Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків. Веде облік вхідної і вихідної документації служби у справах дітей. Забезпечує створення і ведення банку даних про дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.
   Гуманітарна сфера
  Освіта та наука
  Охорона здоров'я
  Культура
  Історичні пам'ятки
  Спорт
   Сервіс та відпочинок
  Торгівля
  Транспорт
  Готелі
  Туризм
  Ресторани/кафе/бари
Українські міста
в Інтернеті


Громадська організація
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
TyTa