Візитівка міста  Історія  Символіка  Фотогалерея  Міста-партнери
  Міська громада       Економіка міста       Міська інформація
        Громадські організації
        Політичні партії
        Релігійні центри міста
        Духовність
        Соціальні служби
        Видатні земляки
          Економічний розвиток міста
        Міський бюджет
        Фінансові установи
        Основні підприємства
        Інформація для підприємців
        Пропозиції для інвесторів
          Міський голова
        Міськдовідка
        Дозвільний та інформаційно-сервісний центр
        Засоби масової інформації
        Мапа мiста
        Міський форум
           
     ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

 

Шановні друзі!

 

Радий вітати усіх, кого зацікавили інвестиційні пропозиції міста Ковеля!

Історія Ковеля пов’язана з найважливішими подіями, що мали місце на Волинській землі впродовж століть. Вони залишили свій відбиток на сучасному вигляді міста, суттєво вплинули на його економічний розвиток. Беручи свій початок від славного коваля, який викував меч князю Данилу Галицькому, місто й до сьогодні славиться ковальськими виробами. Сучасники називають Ковель - містом залізничників.

 

Dear friends!

 

I am glad to greet everybody who is interested Kovel investment offers! History of Kovel is connected with important events which took place on the territory of Volyn for centuries. They have left a mark on a modern form of the town, have essentially affected its economic development. According to the legend the town was founded by a famous smith who had forged a sword for prince Danylo Galytskyy. At present Kovel is famous for its forged pieces too. Contemporaries call Kovel a town of railwaymen. Today its railway lines lead to countries of the world.

Місто є важливим логістичним центром. Сприяє цьому розвинута транспортна мережа. Цей важливий факт має суттєве значення для іноземних партнерів, зацікавлених в розвитку свого бізнесу. Ковель, завдяки зручному географічному розташуванню, має достатньо потужний транспортний потенціал, вирізняється інтенсивним розвитком, помітно впливаючи на регіональну економіку та розвиток Волині в цілому. З кожним роком Ковель набуває дедалі виразніших ознак європейського міста.

Ковель налагодив партнерські стосунки з громадами міст інших країн. В рамках підписаних угод ми співпрацюємо з містами Хелм, Бжег Дольний, Легіоново, Ленчна (Польща), Вальсроде та Барзінгхаузен (Німеччина), Утена (Литва), Пінськ (Білорусія), Ржев (Росія). Така співпраця - це презентація не лише нашого міста, а й нашої держави на міжнародному рівні.

Створення сприятливих умов для забезпечення зовнішніх та внутрішніх інвестицій – одне з головних завдань влади сьогодні. Застосування практики Стратегічного планування дає змогу успішно виконувати поставлені завдання, підвищуючи рівень життя громадян. Ми зацікавлені у встановленні міжнародного співробітництва та довгострокової співпраці з метою здійснення технічного переоснащення базових промислових комплексів, запровадження високотехнологічних виробництв.

Ковель має розгалужену інфраструктуру та потужний промисловий і кадровий потенціал, унікальні технології, перевірені часом ділові стосунки з українськими та зарубіжними партнерами.

Переконаний, що дана інформація допоможе знайти взаємовигідні пропозиції, стане надійним порадником у виборі майбутніх партнерів у бізнесі, буде помічником для тих, хто має намір інвестувати в економіку міста Ковеля. Відкритий для економічного співробітництва, Ковель чекає на нові ділові пропозиції потенційних інвесторів для взаємовигідної співпраці.

І пам’ятайте, успіх приходить до того, хто починає діяти першим!

Ласкаво просимо до Ковеля!

З повагою
Ковельський міський голова Олег Кіндер

This important fact has essential value for the foreign partners interested in development of their business. Thanks to its convenient geographical position Kovel has sufficiently powerful transport potential, and is remarkable for its intensive development, distinctly affecting the regional economy and development of Volyn as a whole. Every year Kovel gets more and more distinct features of the European town.

Kovel established partner relations between town communities of other countries. Within agreements being signed we cooperate with Helm, Brzeg Dolny, Legionowo, Lenchna (Poland), Walsrode and Barsinghausen (Germany), Utena (Lithuania), Pinsk (Belarus), Rzhev (Russia). This cooperation is a presentation of our town and our state on international level.

Creation of favorable conditions for external and internal investments is one of the main tasks of authority today. Application of strategic planning practice enables to carry out tasks successfully rising a standard of living of citizens. We are concerned in an establishment of the international long-term cooperation with the purpose of technical reequipment of base industrial complexes, introduction of highly technological manufactures.

Kovel has the branched infrastructure both powerful industrial and personnel potential, the unique technologies, tried business relations with the Ukrainian and foreign partners.

I am convinced, that information will help to find mutually advantageous offers, become a reliable adviser for choice of the future business partners, will be the assistant for those who intend to invest in economy of Kovel. Kovel is open for economic cooperation and waits for new business offers of potential investors for mutually advantageous cooperation.

Remember, the success comes to those who begins to act the first!

Welcome to Kovel!

 

 

Respectfully yours,
Kovel mayor Oleg Kinder

 

 "Аукціон! Аукціон! Аукціон"

 Земельні ділянки, що виставляються на земельні торги, які відбудуться 20.12. 2010 року 

Інформація Про продаж на аукціоні, під розбирання, старопридатних матеріалів об’єкту комунальної власності без переходу права користування земельною ділянкою (Аукціон відбудеться о 10-й годині 20.12.2010р)

Інформація Про продаж на аукціоні, під розбирання, старопридатних матеріалів об’єкту комунальної власності без переходу права користування земельною ділянкою (Приміщення складу по вул.Шевченка,1а)

Земельні ділянки, що виставляються на на земельні торги,які відбудуться
20.12.2010 року (зем.аукціон 2010 оренда)

 


Інвестиційні та інноваційні проекти м.Ковеля
(скачати)


Рекреаційна зона для розміщення готельно-ресторанного комплексу та парку відпочинку, 
розваг і водних атракціонів
 (презентація у форматі .ppt)

Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції (презентація у форматі .ppt)

 

ТехноПарк - Ковель

   Гуманітарна сфера
  Освіта та наука
  Охорона здоров'я
  Культура
  Історичні пам'ятки
  Спорт
   Сервіс та відпочинок
  Торгівля
  Транспорт
  Готелі
  Туризм
  Ресторани/кафе/бари
Українські міста
в Інтернеті


Громадська організація
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
TyTa