Візитівка міста  Історія  Символіка  Фотогалерея  Міста-партнери
  Міська громада       Економіка міста       Міська інформація
        Громадські організації
        Політичні партії
        Релігійні центри міста
        Духовність
        Соціальні служби
        Видатні земляки
          Економічний розвиток міста
        Міський бюджет
        Фінансові установи
        Основні підприємства
        Інформація для підприємців
        Пропозиції для інвесторів
          Міський голова
        Міськдовідка
        Дозвільний та інформаційно-сервісний центр
        Засоби масової інформації
        Мапа мiста
        Міський форум
           
Вирівнювання зубів Львів ціни клініка стоматології симбіотика Львів.
     ДОЗВІЛЬНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Виконавчий комітет Ковельської міської ради з метою поліпшення обслуговування замовників започаткував діяльність дозвільного та інформаційно-сервісного центру, в основі якого лежить надання консультацій замовникам щодо адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами виконавчого комітету. Консультація відбувається у формі усного роз'яснення та надання інформаційної картки, в якій детально описаний процес надання відповідної адміністративної послуги. Крім того, робота центру передбачає проведення взаємоконтролю за дотриманням чинного законодавства у дозвільній сфері всіма учасниками цього процесу для недопущення різного роду зловживань службовим становищем окремими посадовими особами місцевих дозвільних органів.

Адміністратор дозвільного та інформаційно-сервісного центру надає консультації суб'єктам господарювання щодо отримання документів дозвільного характеру, організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

Дозвільний та інформаційно-сервісний центр у своїй діяльності керується:

-Законом України “Про дозвільну систему про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (від 6 вересня 2005 року № 2806-IV) (скачати);

-Положенням про дозвільний та інформаційно-сервісний центр виконавчого комітету Ковельської міської ради (затвердж. рішенням міської ради від 26.06.2008р. №36/8) ;

-Інструкцією про порядок роботи інформаційно-сервісного центру (згідно з вимогами норми ISO 9001:2000 від 15.05.2008р.) ;

-нормативно-правовими документами, що регулюють порядок надання документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами.

- Постановою "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності" № 526 від 21.05.09р. (скачати)

Адміністратор дозвільного та інформаційно-сервісного центру веде прийом громадян у каб.119, 218 (тел./факс 6 17 32) виконавчого комітету Ковельської міської ради та працює за розпорядком:

понеділок-четвер: 8.00.-17.15.
п'ятниця: 8.00.-16.00.

обідня перерва: 12.00.-13.00.

вихідні дні: субота, неділя
 

 


РЕЄСТР АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ
КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(згідно з вимогами ISO 9001:2000 від 19.05.2008р.)
УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

01.01. Надання дозволу на будівництво об'єкта містобудування.

01.02. Надання дозволу на реконструкцію будинків, споруд, вбудовано- прибудованих приміщень, горищ, мансард, балконів та інше.

01.03. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дозволу на розміщення рекламного засобу.

01.04. Надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності та дозволу на встановлення споруди.

01.05. Надання дозволу на використання місцевої символіки.

ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ВІДДІЛ ТОРГІВЛІ, ПОБУТУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

03.02.Погодження режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та побуту.

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

04.01. Проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

04.02. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.

04.03. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

04.04. Резервування найменування юридичної особи.

04.05. Проведення державної реєстрації юридичної особи.

04.07. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

04.08. Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

04.09. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію в зв'язку з його втратою або пошкодженням.

04.10. Надання довідки з Єдиного державного реєстру.

ВІДДІЛ ПО УПРАВЛІННЮ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

05.02. Продаж земельних ділянок на земельних торгах (у формі аукціону) юридичним особам

05.03. Продаж земельних ділянок фізичним особам-підприємцям на земельних торгах (у формі аукціону).

05.04. Оформлення документів для фізичних осіб по приватизації об'єктів комунальної власності.

05.05. Оформлення документів для юридичних осіб по приватизації об'єктів комунальної власності шляхом викупу.

05.06. Оформлення документів для фізичних(юридичних) осіб по прива-тизації об'єкта комунальної власності шляхом аукціону (конкурсу).

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У м.КОВЕЛІ

06.02. Підготовка та видача довідок про правовий статус, кількісний склад земельної ділянки, розподілення земель серед власників та   користувачів.

06.04. Видача витягу з геодезичних даних на межові знаки.

06.06. Виготовлення копій (фрагментів) з планів землекористувань, технічних звітів з матеріалів надання земельних ділянок, планів меж землекористувань, рішень про надання (передачу у власність, оренду) земельних ділянок.

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

07.01. Надання архівних довідок, копій та витягів соціально-правового характеру.

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРС. ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
КОНСУЛЬТАНТ МІСЬКОЇ РАДИ

09.01. Видача копій рішень міської ради.

09.02. Видача витягів з протоколів сесій міської ради.

09.03. Видача витягів з протоколів засідань постійних комісій міської ради.

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

11.01. Видача копій документів, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та витягів з них.

11.02. Прийом, реєстрація, контроль за розгляд звернень громадян та юридичних осіб.

СЛУЖБА В СПРАВАХ ДІТЕЙ

12.01. Надання дозволу на дарування майна, право власності (користу-вання) яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

12.02. Надання дозволу на укладення договору застави (іпотеки) майна, право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

12.03. Надання дозволу на купівлю майна на ім'я малолітньої (неповнолітньої) дитини.

12.04. Встановлення опіки (піклування) над малолітньо (неповнолітньої) дитиною.

12.05. Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини.

12.06. Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім'я малолітньої (неповнолітньої) дитини.

12.07. Надання дозволу на зміну прізвища дитини.

12.08. Надання дозволу на укладення договору міни майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповноліт.) дитина

12.09. Надання дозволу укладення договору на відчудження майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповноліт.) дитина

12.10. Надання дозволу на укладення договору відчудження акцій, власником яких є малолітня(неповнолітня) дитина.

12.12. Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

ВІДДІЛ ОБЛІКУ, РОЗПОДІЛУ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА

13.03. Видача свідоцтва про право власності на житло.

13.04. Взяття громадян на квартирний облік.

13.05. Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення.

ДОЗВІЛЬНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

14.01. Надання дозволу на виготовлення печаток і штампів. 

14.02. Надання експертного висновку протипожежного стану об'єкта. 

14.03. Видача дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (від місцевого органу пожежної безпеки). 

14.04. Реєстрація в органах державного нагляду декларації про відповідність об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

14.05 Надання висновку щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову ф.301/о. 

14.06. Надання висновку на проект будівництва (реконструкції) ф.303/о. 

14.07. Видача санітарного паспорту транспортного засобу. 

14.08. Надання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

14.10. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, виробництва та обігу ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і кормів. 

14.11. Надання експлуатаційного дозволу операторам потужностей, які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі та для агропродовольчих ринків 

14.12. Надання експлуатаційного дозволу операторам потужностей, які займаються виробництвом, переробкою та реалізацією харчових продуктів, підконтрольних державному санітарно-епідеміологічному нагляду. 

14.15. Видача дозволу та виконання будівельних робіт

14.18. Висновок  наукової археологічної експертизи про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

14.19.  Дозвіл на виконання підготовчих робіт

14.20. Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта

14.21. Сертифікат відповідності

ПЕРЕЛІК  МІСЦЕВИХ ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ (скачати)

 

1. Ковельський РВ ГУ МНС України у Волинській області

(45000, м.Ковель, вул.Міцкевича, 23А, тел.(03352) 3 38 76)

Ви хочете розпочати власну справу. Зареєстрували свою підприємницьку діяльність, отримали свідоцтво про державну реєстрацію, стали на облік в Управлінні статистики (для юридичних осіб), Податковій інспекції, Пенсійному фонді, Фондах соціального страхування: від безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві; маєте орендоване або власне приміщення для здійснення діяльності. Але, відповідно до законодавства та для забезпечення власної безпеки, необхідним кроком є і отримання дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду.

Дозвіл обов’язково мають отримати господарюючі суб’єкти, які

(відповідно до ст.10 ЗУ “Про пожежну безпеку"):

- починають господарську діяльність (усі нові підприємства, що належать до категорії вибухопожежонебезпечних ( з наявністю приміщень виробничого, складського та іншого призначення ) чи об’єктів з масовим перебуванням людей ( 50 і більше осіб ) або містяться на території чи всередині таких об’єктів;

- впроваджують нові технології; вводять в експлуатацію нові або реконструйовані об’єкти;

- використовують у виробництві нові пожежонебезпечні машини, механізми, устаткування чи виготовляють пожежонебезпечну продукцію;

- орендують приміщення (за винятком випадків, вказаних нижче).

Дозвіл не вимагають, якщо господарюючий суб’єкт:

- вводить в експлуатацію нові та реконструйовані об’єкти, що їх приймає державна комісія;

- орендує приміщення , власник якого вже має дозвіл (при умові коли орендарі не змінюють функціональне призначення об’єкта і не проводять його перепланування), крім потенційно небезпечних об’єктів;

- орендує торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо їх розміщено на ринках за схемою, погодженою з органами пожежного нагляду;

- належить до категорії підприємств на які поширюється декларативний принцип.

Для отримання дозволу на початок роботи об’єкта,

вам потрібно вдатися до таких кроків:

- виконати вимоги щодо пожежної безпеки;

- звернутися в дозвільний та інформаційно-сервісний центр виконавчого комітету Ковельської міської ради.

    Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки. У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, дозвіл видається за умови подання суб”єктом господарської діяльності наступних документів:

- договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

- плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання (гарантійний лист)   (скачати)

 
 Характерні порушення вимог щодо пожежної безпеки та типові вимоги державного
пожежного нагляду в процесі проведення експертизи протипожежного стану
об'єкта (скачати)

           ЗАПОЧАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА ДЕКЛАРАТИВНИМ ПРИНЦИПОМ
 

Декларативний принцип означає, що господарюючий суб’єкт перед початком своєї діяльності не отримує дозвіл, а лише повідомляє органи державного пожежного нагляду, що їх матеріально-технічна база відповідає протипожежним вимогам, та укладає договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

            

              Декларативний принцип застосовують за таких обставин:

- якщо об’єкти  не належать до потенційно небезпечних, вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей, а також не розміщуються на території або всередині таких об’єктів;

- якщо не змінюється функціональне призначення об’єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування.

 

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об”єктів, можуть започаткувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом проводиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається в дозвільний та інформаційно-сервісний центр виконавчого комітету Ковельської міської ради за 10 днів до початку господарської діяльності.

До декларації додається :

- копія договору страхування цивільної відповідальності власників або орендарів перед третіми особами;

- копія документа про внесення страхового платежу.

 

Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб”єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб”єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 

Конструктивні характеристики та категорії приміщень за пожежною небезпекою (скачати)

2. Ковельський міськрайвідділ управління МВС

України у Волинській області
(м.Ковель, вул.Незалежності, 119а, )

Надання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів (скачати)

3. Управління архітектури та містобудування

виконавчого комітету Ковельської міської ради

(м.Ковель, вул.Незалежності, 73, к.107, 108, тел. (3352)6 17 39, 6 17 40)

На даний час систему надання дозвільної документації на розміщення та будівництво об'єктів сформовано на підставі законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, якими визначено повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, служб державного нагляду щодо права погоджувати або надавати висновок від початку вибору земельних ділянок для будівництва, оформлення права на землю, надання вихідних даних, розроблення, погодження, проведення експертизи та затвердження проектної документації, надання дозволів на початок будівельних робіт та прийняття об'єктів до експлуатації.

Відповідно до законодавства питання щодо надання дозвільних документів, погодження та експертизи регламентуються також рядом відомчих нормативно-правових актів, затверджених Держбудом України, іншими центральними органами виконавчої влади, а також державними будівельними нормами.

Процедура надання та оформлення дозвільної документації на будівництво об'єктів містобудування умовно розподілена на 5 складових частин:

- вибір земельної ділянки та надання дозволу на погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання акта на право власності або укладення договору оренди;

- надання дозволу на будівництво об”єктів містобудування;

- надання вихідних даних для проектування;

- розроблення, погодження та експертиза проектної документації для будівництва;

- надання дозволу на початок будівельних робіт та будівництво об'єкта;

- приймання об'єкта до експлуатації та реєстрація споруди як об'єкта нерухомого майна.

 1. На першому етапі, який регулюється земельним законодавством, замовник має звернутись до органів місцевого самоврядування для отримання дозволу на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки.

Визначена комісія з вибору земельної ділянки у складі голови комісії (Першого заступника міського голови), представників структурних підрозділів: земельних ресурсів, архітектури та містобудування, охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду, за участю замовника, інспекції державного пожежного нагляду, державної автомобільної інспекції, органів охорони культурної спадщини розглядає обгрунтовані матеріали та встановлює можливість розташування конкретного об'єкта містобудування на земельній ділянці, про що складається акт обстеження земельної ділянки

Проект відведення земельної ділянки розробляється відповідно до ст. 123 Земельного кодексу України. Допочатку розробки проекту забудовник отримує в управлінні земельних ресурсів відповідне технічне завдання.

Проект підлягає узгодженню із суміжниками (власниками, користувачами), підрозділом охорони культурної спадщини, земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічною службою, екологічною інспекцією, управлінням (відділом) містобудування та архітектури.

 Проект рішення та проект відведення земельної ділянки розглядається постійною комісією міської ради, яка після опрацювання передає їх до міської ради дляприйняття рішення.

Землевпорядними організаціями за дорученням управління земельних ресурсів виконується проект перенесення меж на місцевість, про що складається акт перенесення меж земельної ділянки та технічний звіт. Державний акт на право приватної власності підлягає державній реєстрації в управлінні земельних ресурсів.

 2. Дозвіл на будівництво об”єктів містобудування надається виконавчим комітетом на підставі комплексного висновку відділу містобудування та архітектури, щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації , державним будівельним нормам , санітарним, пожежним , природоохоронним нормам. Зазначене рішення є одночасно дозволом на надання вихідних даних на викокання проектно-вишукувальних робіт.    
 

 3.Надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування.

Друга складова частина, включає отримання замовником вихідних даних на проектування об'єкта, розробку, погодження проектно-кошторисної документації', отримання висновку комплексної інвестиційної експертизи та затвердження проекту на будівництво.

На звернення замовника орган містобудування та архітектури надає архітектурно-планувальне завдання. Відповідні умови також надаються замовнику санітарно-епідеміологічною службою, природоохоронною службою, пожінспекцією, державними службами охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, протизсувних робіт, при потребі — територіальними управліннями охорони надр та охорони водних об'єктів. Ці умови надаються відповідно до нормативно-правових актів у сфері містобудування, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, охорони довкілля, транспорту, енергозбереження, пожежної безпеки, охорони праці, охорони культурної спадщини, безпеки дорожнього руху, збереження об'єктів водного фонду, лісового фонду, надр та іншими.

Крім того, експлуатуючі підприємства з водозабезпечення, каналізування, теплопостачання, газозабезпечення, електрозабезпечення, зв'язку, ліфтової служби, дощової каналізації, диспетчеризації експлуатації житлового фонду надають технічні умови щодо підключення об'єкта до відповідних інженерних мереж.

       

4. На основі одержаних вихідних даних та завдання на проектування здійснюється розробка проектно-кошторисної документації.

У процесі розробки архітектурні та технічні рішення проекту погоджуються з підрозділами (службами) та організаціями і підприємствами, які надали вихідні дані.

Після погодження та розробки проектно-кошторисна документація подається на комплексну інвестиційну експертизу до Волинського теруправління Укрінвестекспертизи. Порядок проведення експертизи та вартість підготовки комплексного експертного висновку врегульовані постановою Кабінету Міністрів України.

Після одержання позитивного висновку комплексної державної інвестиційної експертизи проектно-кошторисна документація затверджується замовником.

 

 5. Законом України "Про планування і забудову територій" (ст.29) передбачено видачу дозволу на виконання будівельних робіт, який видається місцевими інспекціями Держархбудконтролю на підставі затвердженої проектної документації, документа, що засвідчує право власності чи користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, рішення виконавчого комітету про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування, комплексного висновку державної інвестиційної експертизи, документа про призначення відповідальних виконавців робіт.

Відповідно до зазначеного Закону Держбуд України наказом від 5.12.2000 № 273 затвердив "Положення про порядок наданнядозволу на виконання будівельних робіт", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.12.2000 р. за № 945/5166.

 

 6. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449 затверджено "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення". Згідно з Положенням об'єкти державного замовлення приймаються до експлуатації державними приймальними комісіями.

Наказом Держкоммістобудування України від 5.10.94 № 48 введено в дію з 1.01.95 ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення", які встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно від їх форм власності та призначення і поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів — будинків, споруд, приміщень, підприємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

Об'єкти державної власності приймаються до експлуатації державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що затвердили проектно-кошторисну документацію (крім об'єктів житлово-цивільного призначення); об'єкти житлово-цивільного призначення — державними приймальними комісіями, які призначаються міськими виконкомами рад. Для пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям створюються робочі комісії, що призначаються замовником (забудовником). Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і устаткування оформляється відповідними актами, які передаються на розгляд державній приймальній комісії.

Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом, який підписується головою та всіма членами комісії.

Результатом роботи державної технічної комісії є складання і підписання акта, який затверджується органом, що призначив цю комісію.

В залежності від виду функціонального призначення об'єкта, джерел фінансування та форми власності до складу приймальної комісії включаються відповідальні представники ДАБК, СЕС, пожінспекції, охорони довкілля, енергозбереження, охорони праці, ДАІ, МНС, місцевого органу влади, проектувальника, генпідрядника , замовника.

На підставі акта приймання до експлуатації, акта технічної інвентаризації збудованої споруди власник забезпечує подання документів дляреєстрації споруди як об'єкта нерухомого майна.

 
1) Надання дозволу на будівництво об'єкта містобудування (скачати)

2) Надання дозволу на реконструкцію будинків, споруд, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ, мансард, балконів та інше. (скачати)

3) Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дозволу на розміщення рекламного засобу. (скачати)

4) Надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності та дозволу на встановлення споруди. (скачати)

4. Державне управління охорони навколишнього природнього середовища

 у Волинській області

 (43025, м.Луцьк, вул. Суворова, 20, тел. (8 22 28 17 40)

Враховуючи, щл територіальні органи Мінприроди діють тільки в обласних центрах та є дозвільними органами обласного рівня, компетенція видачі документів дозвільного характеру з питань охорони навколишнього середовища належить Державному управлінню ОНПС у Волинській області.

1) Дозвіл на спеціальне водокористування(скачати);

2) Дозвіл на розміщення та ліміт на утворення і розміщення відходів (скачати);

3) Дозвіл на викиди забружнюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (скачати);

4) Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, утилізацію отруйних речовин” (скачати);

5) Дозвіл для здійснення дослідного лову риби та інших водних живих ресурсів в рибогосподарських водних об'єктах в межах природно-заповідного фонду (скачати);

6) Дозвіл для здійснення промислового лову риби та інших водних живих ресурсів в рибогосподарських водних об'єктах в межах природно-заповідного фонду (скачати);

7) Погодження матеріалів для отримання дозволу на спеціальне використання немисливських тварин (скачати);

8) Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (скачати);

9) Дозвіл на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (скачати);

10)  Дозвіл на використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (скачати);

11)   Погодження матеріалів для одержання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження виду господарської діяльності “Оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами”(скачати);

12) Погодження матеріалів та видача екологічної картки для одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами (скачати).

 
 

5. Територіальне управління держгірпромнагляду

(Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду)

по Волинській області

(м.Луцьк, вул.Кравчука, 22-В, тел.8 222 3 90 95, 3 90 87)

Видача дозволів здійснюється виключно в теруправлінні Волинської області м.Луцьк.

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", після проведення державної реєстрації підприємства в місцевих органах влади власник, керівник підприємства або підприємець, що використовує працю найманих працівників зобов'язаний:

1. Пройти особисто навчання з питань охорони праці та отримати посвідчення:

- в Навчальному пункті Волинського обласного навчально-курсового комбінату (за адресою м.Ковель,

вул. М. Левицького, 10 , керівник Михалевич Микола Володимирович, тел. 4-84-76 ),

або

-  в ДП "Волинський експертно технічний центр" (за адресою м. Луцьк, вул Кравчука, 22в, керівник Міцура Михайло Юрійович).

 2. Одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов"язана з виконанням робіт та експлуатацією об"єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в органі Держгірпромнагляду.
 

3. Створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою забезпечити функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створити службу охорони праці (на підприємстві з кількістю працюючих до 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, до 20 осіб - до виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні особи на договірних засадах, які мають відповідну підготовку);

- призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці (електрогосподарства, газового господарства, вантажо-підіймальних механізмів та інших питань), попередньо направивши даних осіб на навчання в навчально-курсовий комбінат, затвердити посадові інструкції про їх обов"язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання;

- розробити за участю сторін колективний договір та реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; розробити   і   затвердити положення,   інструкції,   які   діють   в   межах   підприємства   та контролювати їх виконання.

 4. Організувати за свої кошти проведення попереднього (перед прийомом на роботу) медичного огляду,а також періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі.

 5. Під час укладання трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 6. Працівникам під час прийняття на роботу і в процесі роботи проводити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку і правил поведінки у разі виникнення аварії.

 7. Працівникам, зайнятим на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, щороку проводити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
 8. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці працівникам видавати безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
 

9. Проводити фінансування охорони праці (для підприємств незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5% від суми реалізованої продукції, на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету - 0,2% від фонду оплати праці).

Якщо Вам необхідна консультація з питань охорони праці, або рекомендації по розробці документації з охорони праці, Ви можете звернутися у відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Ковелі до страхового експерта з охорони праці Дуди Петра Івановича, за адресою: м. Ковель, вул Незалежності, 101, тел. 5-15-07.

Перелік робіт та механізмів що вимагають отримання дозволу від територіального органу держгірпромнагляду  (скачати)

6. Державний заклад

“Ковельська районна санітарно-епідеміологічна станція”

 

1. Висновок на вибір (відведення) земельної ділянки під забудову

Процедура виділення земельної ділянки під забудову вимагає одержання відповідного висновку СЕС. Такий висновок видається на письмовий запит і передбачає огляд ділянки фахівцями СЕС.

СЕС буде цікавити не тільки місце розташування ділянки, але і як/що будуватиметься, що там зберігатиметься або вироблятиметься, а також об'єкти, які знаходяться поруч, у межах санітарно-захисної зони. Швидше за все, СЕС відмовить у видачі висновку, якщо планований виробничий об'єкт межуватиме з дитячим садком, ресторан із відкритою площадкою — із територією школи, а склад розміщуватиметься на території парку або поліклініки.

За результатами огляду ділянки (об'єкта) посадова особа СЕС видає висновок за затвердженою формою (ф. 301/0) , де зазначається, придатна чи непридатна земельна ділянка для будівництва планованого об’єкта. Висновок за вищезазначеною формою дійсний протягом трьох років із дати видачі. Якщо він позитивний, це надає право здійснювати проектно-вишукувальні роботи.

Вартість експертизи — 200 грн (без ПДВ) та без вартості лабораторно-інструментальних досліджень і замірів.

Проте на сьогодні в СЕС відсутня єдина форма висновку на земельну ділянку в разі її приватизації, передачі у спадщину тощо. Більш детальну інформацію про вимоги Держсанепідслужби на стадії відведення земельної ділянки під будівництво можна отримати із «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 р. № 173-96.

 

2. Погодження та експертиза проекту будівництва,

реконструкції і перепланування приміщення

При переплануванні, реконструкції або будівництві нового приміщення необхідна розробка проекту і його погодження з СЕС. Проекти повинні розроблятися лише тими організаціями, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності. Щоб уникнути доробок після експертизи проекту проектантам варто погоджувати проекти із СЕС ще на етапі розробки ескізів. Після експертизи видається висновок на проектну документацію за встановленою формою (ф.303/о)

У разі, якщо висновок негативний – у констатуючій частині має обов’язково бути вказано причини відхилення проекту та зазначено які санітарні норми були порушені. Якщо зауваження щодо проекту незначні, то після їх усунення проект повторно подається на експертизу для отримання позитивного висновку. Термін розгляду проекту — до 30 днів.

Вартість оцінки проекту становить 3,22 грн. без ПДВ за одну сторінку без вартості досліджень

Термін дії документу -чотири роки.
 
(скачати)
 
 


3. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(скачати)

 

4. Надання висновку державної

санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкт

1) Поняття                                            

державна санітарно-епідеміологічна експертиза — це вид професійної діяльності органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об’єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об’єктах, установленні відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а в разі відсутності відповідних санітарних норм — в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об’єкта для здоров’я та життя людини;                                              

об’єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи — будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти будівництва, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров’я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив установлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи — документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об‘єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов‘язковим для виконання власником об‘єкта експертизи.

2) Мета, завдання та принципи державної санітарно-епідеміологічної експертизи

2.1. Метою державної санітарно-епідеміологічної експертизи є збереження та захист здоров'я людей шляхом виявлення, попередження, зменшення та усунення шкідливого впливу на них об’єктів експертизи.
2.2. Основними завданнями експертизи є:

обґрунтування необхідності застосування вимог санітарного законодавства до конкретного об’єкта експертизи;

організація обстеження, дослідження об’єктів експертизи та встановлення відповідності їх вимогам санітарного законодавства України. У разі відсутності санітарних норм — наукове обґрунтування відповідних вимог стосовно об’єктів експертизи — визначення показників безпеки та умов безпечного використання з установленням гігієнічних та епідеміологічних регламентів реалізації, функціонування, транспортування, утилізації чи інших аналогічних дій стосовно об’єкта експертизи, застосування відповідних показників та їх гранично-допустимих рівнів, умісту, концентрацій тощо;

оцінка ефективності, обґрунтованості, достатності заходів щодо охорони здоров’я населення;

оцінка можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов’язаних з діяльністю об’єктів експертизи визначення потенційного ризику для здоров‘я населення;

·       підготовка об’єктивних, обґрунтованих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (далі — висновки).

3) Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи                     

3.1. Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають об’єкти, визначені в статті 11 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, якщо щодо них раніше не проводилася експертиза і власник об’єкта чи вповноважена ним особа не має діючого позитивного висновку на цей об’єкт.                                     

3.2. Забороняється використання або функціонування об'єктів експертизи без наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.           

3.3. Визначення відповідності діючих об'єктів експертизи (тобто об’єктів експертизи, які вже використовуються або функціонують) вимогам санітарних норм здійснюється в ході поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду шляхом періодичної вибіркової перевірки і не потребує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.                 
 
3.4. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза діючих об'єктів експертизи призначається лише в разі наявності в головного державного санітарного лікаря офіційних матеріалів про негативний вплив об‘єктів на здоров‘я людей або зміну їх властивостей, що може спричинити такий вплив, а також у разі внесення змін до санітарного законодавства, якими встановлюються більш жорсткі вимоги до об'єктів експертизи.                  

3.5. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза продукції, яка виготовляється в країнах, з якими Міністерство охорони здоров‘я України уклало угоди про взаємне визнання висновків експертизи, проводиться відповідно до цих угод та чинного законодавства України.

3.6. У разі, якщо висновок експертизи видано виробнику продукції, її постачальник не зобов’язаний замовляти повторну експертизу цієї продукції і несе відповідальність за дотримання вимог висновку.

4) Виконавці державної санітарно-епідеміологічної експертизи

4.1. Виконавцями державної санітарно-епідеміологічної експертизи є установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби України, а в особливо складних випадках (відсутність відповідних санітарних норм, вимог стосовно об’єкта експертизи — критеріїв безпеки, умов використання, гігієнічних та епідеміологічних регламентів тощо, імпортна продукція, продукція спеціального призначення або виготовлена без нормативних документів, затверджених згідно з чинним законодавством України, об’єкти, дослідження яких потребує спеціальних методів, та об'єкти, визначені головним державним санітарним лікарем України тощо) експертиза проводиться комісіями, які утворюються головним державним санітарним лікарем та які вповноважені на відповідний профіль діяльності.                        

4.2. Уповноваження виконавців на проведення експертизи за відповідним профілем діяльності визначається наказом головного державного санітарного лікаря України. Профіль експертизи визначається за видами об‘єктів експертизи (сировина, продукція, проекти нормативно-технічної, інструктивно-методичної документації, документація на розроблювані техніку, технології і виробництво, діючі об‘єкти і ті, що створюються, будуються), ступенем їх потенційної небезпечності та ризику впливу на певну кількість населення, повнотою забезпеченості санітарними нормами, затвердженими в установленому законодавством порядку, тривалістю можливого використання, споживання тощо та у відповідності до атестата акредитації на право проведення вимірювань. У разі відсутності в системі державної санітарно-епідеміологічної служби України можливостей щодо виконання окремих видів робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися інші установи, уповноважені на ці роботи головним державним санітарним лікарем України та акредитовані відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

5) Заявники державної санітарно-епідеміологічної експертизи

5.1. Заявниками державної санітарно-епідеміологічної експертизи є власники об’єкта експертизи або уповноважені ними особи.                            

5.2. Власник об'єкта експертизи — фізична або юридична особа зобов'язана відшкодувати всі пов'язані з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи витрати та виконувати вимоги експертизи щодо об'єкта експертизи.

6) Фінансування державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини; вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини; підготовка висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи проводяться відповідно до тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. № 1351.

 
 5. Видача санітарного паспорту транспортного засобу
На вантажний автотранспорт, що використовується для транспортування продовольчих товарів або сировини, оформляється санітарний паспорт. Для цього подаються заява і техпаспорт. Фахівці СЕС здійснюють огляд наданого автотранспортного засобу, якщо автотранспортний засіб використовується для перевезення швидкопсувних продуктів, обов'язково перевіряється охолоджувальне устаткування. Якщо огляд підтверджує відповідність автотранспорту санітарно-епідеміологічним нормам, видається санітарний паспорт. Під час обстеження автотранспортного засобу можуть проводитися інші платні дослідження.
 
(скачати)

7. Державний заклад

«Управління ветеринарної медицини в м.Ковелі»

 Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини є урядовим органом державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і реалізує державну політику в галузі ветеринарної медицини.

Ветеринарні документи - документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво,   ветеринарна   картка,    ветеринарна    довідка    та ветеринарно-санітарний паспорт   на   тварину, видані державними інспекторами   ветеринарної   медицини   або   уповноваженими   чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини,   якість   та   безпечність продуктів   тваринного   походження,   репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів.

Ветеринарно-санітарна експертиза   -   комплекс    необхідних лабораторних    та    спеціальних    досліджень   (вірусологічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних,   патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних), які проводяться спеціалістами   державної   служби   ветеринарної   медицини   або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини, щодо безпечності продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках - і рослинного походження,   репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та    кормів,    включаючи   аналіз   виробничої   технології   та технологічного обладнання щодо відповідності ветеринарно - санітарним заходам

Експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, який видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини оператору потужностей (об'єктів) на підставі перевірки дотримання цими потужностями (об'єктами) ветеринарно-санітарних заходів і технічних регламентів та дозволяє оператору потужностей (об'єкта)   здійснювати господарську діяльність згідно із Законом «Про ветеринарну медицину».

 8. Ковельський міжрайонний пункт державної інспекції з карантину рослин

Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, органами Державної служби з карантину рослин України. Завданнями Державної служби з карантину рослин України є:

      - охорона території    України   від   занесення   регульованих шкідливих організмів;

      - виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;

      - запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;

       -  здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі,   вивезенні,   ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

      - реєстрація осіб, які здійснюють господарську   діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.

Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом,    переробкою,   зберіганням,   транспортуванням   і торгівлею рослинами та рослинними   продуктами,   мають   право одержувати від органів Державної служби з карантину рослин України інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території, а також зобов'язані:    

     - виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;

     - виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину рослин України щодо проведення відповідних карантинних заходів;

зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин, якщо це вимагається згідно із статтею 27 Закону «Про карантин рослин»;

   - подавати на вимогу спеціалістів Державної служби з карантину рослин України відомості про об'єкти регулювання;

    -  здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать   їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів  рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;

     -  надавати інспекторам з карантину рослин безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору   зразків   від   об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому Законом;

       - сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних   та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів;

      -  зберігати усі     фітосанітарні    сертифікати,    карантинні сертифікати та карантинні дозволи протягом одного року починаючи з дати видачі.

Карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації);

карантинний сертифікат - документ, який видається органами Державної   служби   з   карантину рослин України та засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України;

пункт карантину рослин - спеціально облаштоване місце, в якому визначається фітосанітарний стан об'єкта регулювання;

фітосанітарний сертифікат    -   сертифікат,   що   засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання.

            Правила фітосанітарного    контролю   є   обов'язковими   для виконання органами державної влади та особами. Особи та органи державної влади зобов'язані сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні ними своїх повноважень.

Магазин самогонных аппаратов Кредо - купить самогонный аппарат в Харькове.
   Гуманітарна сфера
  Освіта та наука
  Охорона здоров'я
  Культура
  Історичні пам'ятки
  Спорт
   Сервіс та відпочинок
  Торгівля
  Транспорт
  Готелі
  Туризм
  Ресторани/кафе/бари
Українські міста
в Інтернеті


Громадська організація
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
TyTa